CENNÍK PLATNÝ OD 1. 10. 2019

Jednorázový vstup: 7 €/lekcia

Permanentka na 10 vstupov:  60 € (60 Eur = 10 vstupov) Permanentka je platná na všetky otvorené hodiny v rozvrhu (neplatí na kurzy) 

Multisport: Platí iba pre vyhradené hodiny ( označené "MULTISPORT KARTA" )